Oude violen hebben de beste klank?!

“Veel violisten zijn er van overtuigd dat de violen van Stradivarius en Guarneri del Gesù wat betreft klank superieur zijn in vergelijking met andere violen en in het bijzonder met nieuw gebouwde violen”.

Voor zover bekend was hier geen onderzoek naar gedaan en daarom werd aan 21 violisten (m/v) gevraagd om mee te werken aan het volgende experiment:

Elke violist speelt geblinddoekt op twee violen. Een oude, van Stradivarius of Guarneri del Gesù en een nieuwe van een niet bekendgemaakte goede bouwer en let daarbij op vier kenmerken. Te weten Tone colors, Playability, Response en Projectie (respectievelijk Timbre, bespeelbaarheid, sterkte van de klank en de wijdheid van de uitgestraalde klank.

Na het spelen werd gevraagd welke van de twee violen de violist mee naar huis wilde nemen, welke de op één na beste  en welke de slechtste was van de twee.

Het resultaat was dat een van de nieuwe als beste viool werd beoordeeld en de Strad uit ca 1700 het laagst werd beoordeeld. Uiteindelijk kozen slechts 8 van de 21 violisten (38%) een Cremonese meester viool uit om mee naar huis te nemen.

Artikel: Player preferences among new and old violins

Claudia Fritza,1,2, Joseph Curtinb,1, Jacques Poitevineaua, Palmer Morrel-Samuelsc, and Fan-Chia Tao; PNAS jan 2012

Het artikel is te downloaden op: (PDF) Player preferences among new and old violins (researchgate.net)