Klankanalyse intro

Klankanalyse van de viool

De toon die we horen bestaat uit de grondtoon en diverse boventonen. Samen bepalen ze de klankkleur.

Met behulp van een geluidsanalyse programma op de computer, kun je een toon splitsen in de grondtoon en boventonen. In de grafiek hieronder zie je dat. De grondtoon is hier een C van 262 Hz. De eerste boventoon is een octaaf hoger. Iedere paarse piek stelt een boventoon voor. Hoe verder naar rechts hoe hoger deze toon klinkt. Hoe hoger de piek, hoe harder hij klinkt. Verder zie je een zwarte lijn die de toppen van de pieken zo goed mogelijk verbindt.

Instructie_figuur_2_grafieklezen_mei_13

Aan de hand van vele metingen blijkt dat een goed klinkende viool de volgende eigenschappen heeft:

    1. De grondtoon is luider dan de boventonen. De linker piek is het hoogst.
    2. De sterkte –of luidheid- van de boventonen neemt regelmatig af. (De pieken eindigen dicht bij de getrokken zwarte lijn)
    3. De viool klinkt ook goed in de hoge tonen (boven de 10.000 Hz). Dat is in dit voorbeeld niet te zien.
    4. Alle 4 snaren klinken ongeveer even hard.

Goed klinkend is niet altijd hetzelfde als mooi klinkend. De een houdt b.v. meer van een sonoor klinkende Guarneri del Gesù. De ander verkiest een meer heldere Stradivarius klank.

Tot zover de korte versie. In  klankanalyse uitgebreid vind je een iets uitgebreider verhaal.