Literatuuronderzoek

Mijn eigen klankonderzoek is gericht op de vraag: “Hoe kan de natuurkunde helpen om de klank van de viool objectiever te benaderen en vooral te verbeteren?”

Wat is er bekend in de wetenschappelijke- en onderzoek gerichte literatuur op dit vlak? Om deze vraag te beantwoorden ben ik de afgelopen maanden de literatuur ingedoken. Ik heb daarbij naar werken gezocht die in mijn ogen een bijdrage leveren aan het antwoord op mijn vraag naar een mogelijk verband tussen natuurkundige grootheden en waardering van de klank. Het eerste objectief en meetbaar en het tweede subjectief.

Naast de voor mij al langer bekende auteurs met een vooral natuurkundige invalshoek als Carleen Hutchins, Eric Jansson, Joseph Curtin, Martin Schleske, Nigel Harris, Colin Gough, John Mc Lennan en William “Jack” Fry heb ik ook kennis genomen van het werk van Claudia Fritz e.a. Deze laatste groep betrekt ook de beleving van de violist(e) en de luisteraar bij het onderzoek. Dat aspect is in mijn ogen de ‘missing link’ in veel klankonderzoeken. Dat is ook de reden dat ik bij elk onderzoek de vraag stel: wie bepaalt de kwaliteit van de klank?

De komende maanden zal ik verslag doen van dit onderzoek.